Dịch vụ

Dịch vụ

Bảng giá thiết kế web

Gói dịch vụ/Chức năng

Iron

Sliver

Gold

Platinum

Diamond

Bảng giá

190.000

Tháng

250.000

Tháng

330.000

Tháng

470.000

Tháng

650.000

Tháng

Dung lượng

500MB

800MB

1.200MB

2.500MB

5.000MB

Băng thông

8.000MB

15.000MB

30.000MB

70.000MB

150.000MB

Sản phẩm

300

500

1000

2000

KGH

Số theme thay đổi

10

15

20

KGH

KGH

Trình bày sản phẩm

x

X

x

x

X

Đặt hàng, thanh toán online

x

X

x

x

X

Quản lý đơn đặt hàng

x

X

x

x

X

Quản lý tin tức

x

X

x

x

X

Quản lý banner

x

X

x

x

X

Thư viện ảnh

x

X

x

x

X

Chia sẻ video (youtube)

x

X

x

x

X

Quản lý khách hàng

x

X

x

x

X

Hỗ trợ thiết bị di động (1)

x

X

x

x

X

Hỗ trợ viết blog

x

X

x

x

X

Quản lý FAQs

x

X

x

x

X

Thống kê, phân tích khách truy cập

x

X

x

x

X

Hỗ trợ trực tuyến (ticket)

x

X

x

x

X

Sử dụng domain riêng

x

x

x

x

X

Sử dụng theme Premium

 

x

x

x

X

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

 

 

x

x

X

Hợp đồng tối thiểu

12 tháng

 12 tháng

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Bài đăng khác

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Lĩnh

0939.898.458

linhnp@panda.com.vn

Mr. Lai

0939.38.77.39

lainp@panda.com.vn

Processing...