Blog

Blog

HÃY TIN Ở CHÍNH MÌNH

Thay vì ngồi ca thán và đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy đối diện với vấn đề, nỗ lực tự mình giải quyết mọi việc. Không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bạn. Mọi lời khuyên trong mọi trường hợp chỉ là tương đối, vì họ không phải là bạn. Mà đã là tương đối thì chưa chắc đã đúng. Vì vậy, tin tưởng bản thân và tự mình giúp mình trước, sau đó mới nhờ thêm những giúp đỡ từ bên ngoài. Đó mới là cách tốt nhất để đi đến thành công.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Lĩnh

0939.898.458

linhnp@panda.com.vn

Mr. Lai

0939.38.77.39

lainp@panda.com.vn

Processing...