Blog

Blog

Cấu hình Yii với phpDesigner 7

phpDesigner 7 là một Editor và IDE cung cấp cho bạn khả năng làm việc rất tốt với Yii. Bạn có thể truy cập các class, function, variable của Project và Yii framework trực tiếp trong phpDesigner 7.Yii là một PHP framework có hiệu suất cao cho phép phát triển các ứng dụng web quy mô lớn, chúng ta có thể sử dụng lại tối đa các thành phần đã viết giúp tăng tốc đáng kể quá trình phát triển dự

7 kỹ năng cần có để quản lý dự án

Các nhà quản trị ngày nay đánh giá kỹ năng giao tiếp, sự trung thực, liêm chính của cấp dưới ngang bằng nhau và ở vị trí cao nhất trong những năng lực mà họ mong đợi ở nhân viên. Kế tiếp đó mới là sự năng động, sáng tạo, làm việc siêng năng và khả năng làm việc theo nhóm. Sở dĩ những tính chất, kỹ năng nêu trên được đánh giá cao như vậy vì nó

Các tính năng của Yii Framework

Cho dù bạn là một developer, phát triển một website nhỏ, đơn giản hay một nhóm developer phát triển một website đòi hỏi sự phức tạp cao, thì sử dụng Yii framework cũng có thể tăng thêm cho nhóm phát triển của bạn cả về các kinh nghiệm bổ sung, sự chuyên nghiệp và nguồn tài nguyên hiệu quả. Tất cả đều miễn phí. Bạn có thể tập trung cho các nhiệm vụ cụ thể được yêu cầu bởi công..

Khái quát về Yii

Yii là gì? Yii là một PHP framework được xây dựng để phát triển các ứng dụng web quy mô lớn dựa trên nền tảng component (thành phần sử dụng lại). Yii cho phép tái sử dụng tối đa các thành phần của hệ thống (ứng dụng) để tăng tốc độ viết ứng dụng. Tên Yii (phát âm là `/i:/`) theo tiếng Anh là easy, efficient và extensible. Yii được viết bằng PHP5, chủ yếu tập trung vào high-performance, component-based..

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Lĩnh

0939.898.458

linhnp@panda.com.vn

Mr. Lai

0939.38.77.39

lainp@panda.com.vn

Processing...