Giao diện

Trợ giúp

Giao diện

Cài đặt giao diện mới

Một website đẹp ngoài những sản phẩm ra thì theme đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thể hiện các sản phẩm cũng như các thông tin.Để giúp bạn có những trang web ưng ý chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thể thực hiện việc thay đổi theme theo các bước sau:

Xem

Tùy chỉnh giao diện riêng

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc thay đổi giao diện phù hợp với lĩnh vực kinh doanh,..cũng như sở thích của bạn,chúng tôi có bài viết hướng dẫn việc thay đổi giao diện trên website theo các bước sau:

Xem

Quản lý menu

Để thuận tiện trong việc quản lý các menu của website,các bạn có thể thực hiện theo các thao tác sau:

Xem

Quản lý slider ảnh

Để có 1 website sinh động,Slider đóng vai trò vô cùng quan trọng.Để làm được điều đó các bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Xem
Processing...