Quản lý sản phẩm

Trợ giúp

Quản lý sản phẩm

Tạo danh mục sản phẩm

Sản phẩm là một phần tất yếu của một website,để đăng những sản phẩm lên website thì trước hết là việc tạo ra thư mục sản phẩm.Để thực hiện việc đó các bạn có thể thực hiện qua các bước sau:

Xem

Tạo thuộc tính sản phẩm

Để giúp bạn thuận lợi trong việc đăng sản phẩm lên website cũng như thay đổi,cập nhật thuộc tính của sản phẩm,chúng tôi có bài viết hướng dẫn việc tạo thuộc tính cho sản phẩm theo các bước sau:

Xem

Thêm sản phẩm mới

Việc thêm mới sản phẩm cho website là vô cùng cần thiết của mỗi website,việc thêm mới sản phẩm sẽ được dễ dàng hơn khi các bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Xem

Cập nhật sản phẩm

Để giúp bạn thuận tiện trong việc cập nhật những sản phẩm trong trang web của mình,các bạn có thể thực hiện theo những thao tác sau:

Xem

Sử dụng bộ lọc

Sử dụng bộ lọc: Cho phép lọc nhanh chóng đối tượng cần tìm kiếm trong mục sản phẩm, nội dung, thành viên,.....giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình quản trị.

Xem

Cấu hình trình bày sản phẩm

Cấu hình trình bày sản phẩm: Cho phép bố trí bao nhiêu sản phẩm trên cùng một dòng, khoảng cách từng sản phẩm và bao nhiêu sản phẩm được thể hiện trên trang chủ website

Xem
Processing...