Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Cập nhật sản phẩm

Để giúp bạn thuận tiện trong việc cập nhật những sản phẩm trong trang web của mình,các bạn có thể thực hiện theo những thao tác sau:

Bước 1:Trong trang quản trị các bạn chọn danh mục Sản phẩm=> chọn Danh sách sản phẩm

Bước 2:Trong trang Quản lý sản phẩm các bạn chọn biểu tượng cập nhật như hình minh họa

14-e4ce61babb289d52e449122f430ca18e.png

Bước 3:Ở trang cập nhật sản phẩm,các bạn thay đổi những thông tin ,hình ảnh,giá sản phẩm,.........sau đó lưu lại.Thế là xong!

Chúc bạn thành công!

Bài đăng khác

Processing...