Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Sử dụng bộ lọc

Sử dụng bộ lọc: Cho phép lọc nhanh chóng đối tượng cần tìm kiếm trong mục sản phẩm, nội dung, thành viên,.....giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình quản trị.

Ví dụ: Sử dụng bộ lọc sản phẩm

Chọn Sản phẩm => click  13-6e2b97e78c62228a27677fab9d247643.png => Gõ sản phẩm cần tìm vào ô tìm kiếm => tìm

Tìm kiếm nâng cao: Click tab Nâng cao

11-8e872079fd2fa9b033f55c398ddaaa0a.png

Bài đăng khác

Processing...