Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Thêm sản phẩm mới

Việc thêm mới sản phẩm cho website là vô cùng cần thiết của mỗi website,việc thêm mới sản phẩm sẽ được dễ dàng hơn khi các bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1:Trong trang quản trị các bạn chọn danh mục Sản phẩm=>Danh sách sản phẩm=>các bạn chọn Sản phẩm mới.

Bước 2: Lúc này ở trang Quản lý sản phẩm(mới) các bạn chọn lệnh Thêm mới.

Bước 3:Ở bước này thì các bạn đang ở trang Thêm mới sản phẩm các bạn lần lượt thực hiện các thao tác sau:

1.Nhập Tên sản phẩm

2.Tải ảnh đại diện cho sản phẩm.

3.Bạn chọn danh mục cha của sản phẩm.

14-f543fd72c1dfd196a1ce4e0ffe5b3ba7.png

4.Các bạn có thể điền thêm giá của sản phẩm và các thuộc tính của sản phẩm,ớ các mục này các bạn chọn "có"thì sản phẩm sẽ hiện ra website theo thuộc tính bạn đã chọn và ngược lại.

5.Các bạn giới thiệu tổng quan về sản phẩm ở danh mục Giới thiệu tổng quan.

6.Lưu lại,thế là xong!

Chúc bạn thành công!

Bài đăng khác

Processing...