Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Hướng dẫn đăng nhập

     Đăng nhập

Đăng nhập bằng tên và mật khẩu bạn đã được hệ thống cung cấp : tên website/admin

14-af9678e94cdfe50446bc4ea092ecb8fe.png

Đăng nhập thành công. Trang chủ xuất hiện

14-aa3325eaf2dfebc2f97417a34e1d5dc7.png

Sau khi đăng nhập thành công, có thể truy cập hệ thống quản trị theo một trong những phương pháp sau:

Quản trị trực quan

Từng bảng điều khiển quản trị

Menu quản trị

Bài đăng khác

Processing...