Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Cập nhật bài viết

Để cập nhật bài viết mà mình đã đăng trên website các bạn có thể thực hiện dễ dàng theo các bước sau:

Bước 1:Trong trang quản trị các bạn chọn lần lượt chọn danh mục Nội dung=>Quản lý tin tức=>chọn Danh sách tin tức.

12-6eb8e046a1c25fa1f5a826140196acca.png

Bước 2:Lúc này trang Quản lý tin tức xuất hiện,ở trang này các bạn chọn bài viết mà mình muốn cập nhật sửa chữa và chọn biểu tượng cập nhật như hình minh họa.Ở đây chúng tôi chọn Lumia 929 có thể ra mắt cuối tháng 10(4),sau đó chọn biểu tượng cập nhật(5).

12-205ae4e56a0f69aaff4f3c99877c605f.png

Bước 3:Sau khi chọn cập nhật Trang cập nhật tin tức hiện ra,lúc này các bạn có thể cập nhật lại bản tin rồi lưu lại.Thế là xong

Chúc bạn thành công!

Bài đăng khác

Processing...