Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Thêm bài viết mới

Để thêm các bài viết cho website của mình các bạn có thể thực hiện theo các bươc sau:

Bước 1:Trong trang quản trị các bạn chọn mục Nội dung=>Quản lý tin tức=>Chọn mục Danh sách tin tức.

12-6eb8e046a1c25fa1f5a826140196acca.png

Bước 2:Lúc này trên màn hình máy tính của các bạn là trang Quản lý tin tức.Các bạn chọn lệnh Thêm Mới để bắt đầu thêm bài viết.

Bước 3:Ở trang Thêm mới tin tức chúng lần lượt nhập các thông tin như:

- Tên bản tin (tên này sẽ hiện ra ngài trang web)

-Thông tin mô tả:thông tin miêu tả nó mô tả khái quát nội dung tin tức mà bạn muốn đăng,thông tin mô tả không bắt buộc phải có.

-Hiển thị:phải chọn có nếu muốn đăng tin,nếu chọn không thì bài đăng sẽ không hiển thị ra website.

-Ảnh đại diện:bạn chọn ảnh từ máy tính và up lên.

-Ở mục nội dung chi tiết:Đây là khung thể hiện nội dung mà bạn muốn đăng.

-Lưu lại thế là xong.

12-ca5d1592f55b3afaa0e7ab3ddadac9f1.png

Chúc bạn thành công!

Bài đăng khác

Processing...